ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza.

 

Cégnév / Név: Fuss Babakocsival Egyesület
Cég székhelye: 1174 Budapest, Wéber Károly utca 7.
Telefon: +36203809926
E-mail: fussbabakocsival@gmail.com
Nyilvántartási szám: 4502
Kapcsolattartó neve: Nyári Fruzsina
Webhosting szolgáltató: Jelen-Lét-Elem Kft. 8060 Mór Mátyás királly u. 55. Adószám: 23106822-1-07

 

Csak személyes találkozás során adunk bérbe.

A kölcsönzésről szóló szerződés kitöltéséhez szükséges iratok: személyigazolvány, lakcímkártya.

Szükséges adatok: név, cím, személy azonosító igazolvány szám illetve a bérlő édesanyjának születési neve.

A Bérbeadó meghatározott időre a Bérlő használatába adja a babakocsit, annak tartozékaival és az esetleges egyéb kiegészítőkkel.

  1. A bérbeadó és a bérlő megegyeznek a bérlés kezdő és vég időpontjáról.
  2. A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a 2. pontban megjelölt időtartamra heti / havi magyar forintban megállapított bérleti díjat fizet. A bérleti díjat a felek a futamidő végén számolják el egymással.
  3. A Bérbe vevő a babakocsi átvételével magyar forintban kauciót köteles fizetni a Bérbeadónak, amit a bérleti időtartam végén a Bérbeadó – a bérleti díj levonását követően – visszaszolgáltat a Bérlőnek.
  4. A Bérlő felel a minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Ha használat közben a Bérlő rendellenességet észlel, köteles a Bérbeadót értesíteni.
  5. A Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a babakocsit harmadik személy használatába nem adhatja. Ha a Bérlő a babakocsit a Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.
  6. A bérleti szerződés lejártakor a Bérlő köteles a babakocsit az átvételkori állapotnak megfelelően a Bérbeadónak visszaszolgáltatni. A lejárat előtt 3 nappal bejelentett igény alapján a Bérlő kérheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.
  7. Ha a babakocsi a Bérlő hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, a Bérlő köteles a babakocsi értékét megtéríteni.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó rendelkezései (Ptk. 6:331. § – 6:341. §. §) az irányadóak.

 

A bérlés időtartama alatt a bérelt termékben keletkezett anyagi, egészségügyi kárért, sérülésért a SUM Balance Kft. felelősséget nem vállal.